!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Mattvättstuga

 

En större maskin för mattor eller grovtvätt finns iordinarie tvättstuga i uppgång 39. Fastighetsnyckeln ger dig tillträde.

Tid bokas på särskild bokningslista på anslagstavla uppsatt i tvättstugan.