!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Soprum

 

Föreningen tillämpar källsortering vilket innebär att vi har soprum där du skiljer på komposterbart och inte komposterbart hushållsavfall.  Komposterbart avfall läggs i de bruna papperspåsar som finns i soprummen och sedan i papperssäckarna.
Vidare finns särskilda kärl för tidningar, pappersförpackningar och wellpapp, färgat respektive ofärgat glas, plast, metall, glödlampor, lågenergilampor och batterier i samtliga soprum.

Samtliga förpackningar som lämnas ska vara tomma, ursköljda och tillplattade. Vänligen placera inget skräp på golven eftersom det påverkar renhållningen i våra gemensamma lokaler

Schema för hämtning och sopsorteringsinfo av framgår av informationsblad i soprummen.

www.sopor.nu finns en guide om du tycker det är svårt att veta hur man sorterar.