!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Grovsoprum

 

Vi har 2 grovsoprum inom fastigheten belägna vid uppgång 29 och 41 där du kan slänga möbler, cyklar, trädgårdsavfall och stora mängder wellpapp.

Vi uppmanar er alla att hjälpa till med sopsortering och att hålla ordning i grovsoprummen. Extra tömning i grovsoprum medför extra utgifter för föreningen.

 

Återvinningscentral: 

Grovavfall, byggavfall och farligt avfall kan köras till närmaste Återvinningscentral.

Alla hushåll kan kostnadsfritt lämna grovavfall 6 ggr per år. Vid det första besöket kan man kvittera ut ÅVC-KORTET hos Renova (OBS! Medtag legitimation). Det är gratis att lämna farligt avfall, kyl och frys, övriga vitvaror, el, elektronik, förpackningar, tidningar och användbara kläder. Se mer info på Renovas hemsida, www.renova.se