!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Gym

 

 

Föreningen förfogar över ett eget, välutrustat gym beläget till höger om ingång 29.

Öppettider: 06.00 - 24.00

Medlemskort och årsavgift tecknar du hos gymansvarig i styrelsen. Se anslag i trappuppgångarna.

Priserna är följande:
Inträde som medlem            500 kr

Nyckeldeposition                  500 kr   (Återfås då nyckel återlämnas)

Årsavgift                               500 kr   (Debiteras på 1:a kvartalshyran)

                                      

 Vid inträde 1:a gången        1 500 kr