!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Årsmöte

 

I slutet av året hålls föreningens årsstämma. Då väljs styrelse för kommande verksamhetsår. Verksamhet, ekonomi och motioner behandlas. Det är viktigt att så många som möjligt kommer på årsstämman. Tid och plats meddelas genom särskild kallelse.

Motioner: Kom ihåg att motioner till styrelsen ska vara inlämnade före 31 juli.  Föreningens räkenskapsår löper nämligen från 1 juli - 30 juni.