!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Felanmälan

 

Felanmälan kan göras dygnet runt alla dagar till fastighetsskötaren.

Telefon 031-40 84 70

Vid allvarliga akuta fel under kvällar, nätter och helger finns jourtjänst via City Group Protection AB.

Jourtelefon: 031-762 86 10

 

Observera att jourutryckning generellt bekostas av medlemmen, såvida inte felet kan hänföras till föreningen.